JÄSENYYS

Kouvolan Ydinkeskusta ry tarjoaa kolmikantamallia jäsenille, jossa kaupunki, kiinteistöt ja yrittäjät vievät eteenpäin kehittämistyötä yhdessä muiden toimijoiden, kuten viranomaisten kanssa.


MIKÄ JÄSENYYS JA KENELLE?

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n jäsenenä olette mukana kehittämässä kaupunkikeskustasta entistä viihtyisämpää ja houkuttelevampaa. Voitte vaikuttaa keskustan tapahtumakulttuurin synnyttämiseen ja kehittämiseen osallistumalla yhdistyksen tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Saatte ensimmäisinä tiedon yhdistyksen tapahtumista ja pääsette hyödyntämään niitä osana omaa toimintaanne.

Henkilökuntamme on auttamassa teitä, tehokkaana ja tuloksellisena tieto-, vaikuttamis-, ja yhteistyökanavana. Saatte laajan näkyvyyden yhdistyksen markkinointikanavissa ja somessa. Yhteistyöllä pääsemme parempiin tuloksiin ja vaikutamme yhteisiin asioihin; kaikkeen kaupunkikeskustan myönteiseen kehittämiseen!

Yhdistys on tarkoitettu Kouvolassa toimiville ammatinharjoittajille, yrittäjille, kiinteistönomistajille, yhteisöille ja julkisille laitoksille. Mitä suurempi joukko meitä on, sen tuloksellisempaa ja näkyvämpää on toiminta.

Keskustan lukuisat ilmaistapahtumat ovat yhdistyksen näkyvää työskentelyä, jossa jäsenyrityksien on mahdollista olla mukana. Kiinteistöille sekä asukkaille kortteleiden ja kadun koko toimivuus, sekä viihtyvyys, ovat tärkeitä. Kouvolan Ydinkeskusta ry:n kautta on tavoitettavissa kehittämisen laajemmat näkymät. Yhdistyksen jäsenenä kehityksen suunnan ennakointi, ja yhteistyö yrittäjien, ja kaupungin kanssa, on luontevaa.


JÄSENEDUT

TIEDOTTAMINEN / MARKKINOINTI

Tapahtumistanne / tarjouksistanne / lounaslistoistanne / muutoksistanne tiedottaminen yhdistyksen tapahtumakalenterissa, jäsentiedotteessa ja sosiaalisessa mediassa. Medialle voimme myös tarvittaessa lähettää tiedotteitanne. Yrityksen tulee kuitenkin toimittaa nämä tiedot yhdistyksellemme hyvissä ajoin, jotta markkinointi onnistuu.

KOUVOLAN SOME – INSTAGRAM

Kouvolan Some -tilillä nostamme erilaisin päivityksin esiin keskustan palveluita ja yrityksiä. Olemme näistä aina erikseen yhteydessä. Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tilillä nostamme esiin pääasiassa tapahtumia. Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tilillä nostamme esiin pääasiassa tapahtumia.

KOUVOLAN KESKUSTAN YRITTÄJÄT -RYHMÄ

Tämä suljettu Facebook-ryhmä on tarkoitettu jäsenille ja keskustan yrittäjille erilaisten asioiden tiedottamista varten toisilleen sekä tietysti yrittäjien välistä yhteistyötä lisätäksemme. Toivomme runsaita keskusteluja ryhmässä.

KOUVOLAN KESKUSTAN YRITYKSET JA PALVELUT -KARTTA

Googlen MyMaps:llä toteutettu karttapohja, joista löytyy tiedot keskustan yrityksistä ja palveluista (jäsenet). Kartasta näkee yritysten sijainnit, lyhyen esittelyn sekä linkin yrityksen verkkosivuille tai Facebookiin. Karttaan myös lajitellaan yritykset ja palvelut kohderyhmittäin. Tämä sijoittuu Kouvolan Ydinkeskusta ry:n verkkosivuille, ja korvaa entisen Yrityskortit -jäsenedun. Kartasta asiakas näkee myös muita keskustan alueita, puistoja, tapahtumia yms.

YHDISTYKSEMME SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTE

Jäsentiedotteessa esitellään mm. uudet jäsenemme, ja jäsenillä on myös mahdollisuus tiedottaa siinä omista tapahtumista/tarjouksistaan. Jäsentiedote lähetetään jäsenille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja valtakunnallisesti myös Elävät Kaupunkikeskusta ry:n jäsenille.

AJANKOHTAISET UUTISET -OSIO

Verkkosivuilla on mahdollista julkaista ajankohtaisia uutisia. Sinne voidaan tehdä juttuja esim. uudistuksistanne, muutoksistanne tai muista tiedotettavista asioistanne.

TOIMISTO-
PALVELUT

Apu lupa-asioissa, hakemuksissa sekä asiakirjoissa ja kirjelmissä. Voitte toimittaa omia esitteitä ja julisteita yhdistyksemme toimistolle jakoon. Välitämme myös toimistolla vieraileville asiakkaille ja matkailijoille tietoa jäsenyrityksistämme.

TERASSILUPA-HAKEMUKSET

Maksuttomat terassien maankäyttölupahakemuk-set ja niiden käsittely. Terasseilla erilliset maankäyttöluvat.


JÄSENILLE EDULLISEMMAT PALVELUMME

TAPAHTUMAT

Mahdollisuus osallistua yhdistyksemme tapahtumiin ja muihin projekteihin erillisellä osallistumis-/markkinointimaksulla, joka määräytyy ko. tapahtumaan käytettävän budjetin perusteella. Teillä on myös mahdollisuus osallistua kokouksiin, joissa tapahtumia suunnitellaan. Avustamme mielellämme omien tapahtumienne organisoinnissa, ideoinnissa ja lupa-asioissa.

ÄÄNIMAINOKSET

Jäsenillä on mahdollisuus äänimainokseen Kävelykatu Manskilla. Tätä näkyvää markkinointikeinoa kannattaa harkita suunnitellessa uusia markkinointitapoja.

YHTEIS-
KAMPANJAT

Yhdistyksemme järjestää jäsenille mm. yhteismarkkinointikampanjoita ja lehtimainoskampanjoita. Tiedotamme näistä ja toimenpiteistä erikseen kampanjakohtaisesti.


YHDESSÄ KESKUSTA ELÄVÄKSI JA VIIHTYISÄKSI.


JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu määräytyy yrityksen henkilökunnan määrän ja sijainnin perusteella.

JÄSENMAKSUTAULUKKO


%d bloggaajaa tykkää tästä: